Makaleler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir ?

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Aslında metalurji mühendisliği ve malzeme mühendisliğinin çok farklı alanlar olduğunu düşünsekte bu bölümü okurken ortak paydanın varlığını apaçık gördüğümüz meslek.
metalurji ve malzeme mühendisliği,bileşiminde metal bulunan maden filizlerinin metalurjik proseslerle işlenenerek endüstrinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin eldesi,bunun yanında seramik,plastik ve kompozit malzemelerin karakteristiklerini ve üretimini inceleyen çok ama çok geniş bir alanda iş imkanı sunan meslek.
bölümün en ağır dersleri elbetteki malzeme başta olmak üzere faz ve alaşım bilimi,fiziksel metalurji,malzeme karakterizasyonu ve son olarak malzeme seçimi ve tasarımıdır.

       Metalurji ve malzeme mühendisliği günümüzde kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda Metalurji ve Malzeme Mühendisliğindeki gelişmeler, genel olarak Metalurjik proseslerin optimizasyonu, nümerik simülasyon ve modelleme üzerine yoğunlaşırken, çevresel Metalurji uygulamalarında da, çevre kirliliğine yol açmayacak nitelikte atılabilir atık üretmek, de-metalize edilmiş (metal iyonlarından arındırılmış) çözeltiyi kullanılabilir su halinde sisteme geri döndürme şeklinde atık su de-metalizasyonu, ikincil kaynakların yeniden değerlendirilmesine yönelik reaktör ve proseslerin tasarımı (ve geliştirilmesi) gibi konular önde gelmektedir.

       Enerji yoğun işletmelerin başında yer alan elektro-Metalurji uygulamalarında ise, sonlu elemanlar yöntemiyle hücre dizaynlarında yapılan iyileştirmeler, kullanılan elektrot malzemelerinin yeniden tasarımı ve geliştirilmesi gibi konular önem kazanmaktadır. Yüksek kaliteye ve üstün özelliklere sahip karmaşık şekilli parçaların, toz Metalurjisi yöntemleriyle istenilen toleranslarda ve minimum kayıpla ekonomik olarak imalinde önemli rol oynayan, nano boyutta toz ve toz karışımlarının hidro- ve/veya elektro-Metalurjik yöntemlerle üretiminin yanı sıra, soy metaller Metalurjisi içinde yer alan ve insan sağlığına zarar vermeyen altın ve altın alaşımlarının geliştirilmesi ve üretimleri de günümüz Metalurji bilimi gündeminin ilk sıralarında karşımıza çıkmaktadır.

       İnsanlık tarihini taş devrinden tunç devrine, oradan da demir devrine ulaştıran Metalurji “sanat”ı, bugün temel bilimlere dayalı ve çağdaş medeniyetin kuruluş ve gelişmesine büyük katkıları olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mesleği adı altında bilimsel ve teknolojik bakımdan geniş bir alanı kapsar hale gelmiştir.

       Tarihi açıdan metal, önceleri doğal halinde kullanılmış ve bu da nabit metallerin şekillendirilmesiyle mümkün olmuştur. İlk kullanılan nabit metaller, bakır ve altındır. Metalurjinin tarihi ile Anadolu medeniyetlerinin tarihsel gelişimi neredeyse özdeştir. Arkeolojik bulgular, bakır üretiminin ilk kez Anadolu ve İran topraklarında başladığını göstermektedir. Bakırı işlemek suretiyle, mızraklar ve çeşitli silahlar yapan insanoğlu daha sonraki yıllarda bakır ve kalayı karıştırarak bakırdan daha sert bir alaşım elde etmiştir. Anadolu’da kalay bulunmadığı için Hititler, bakır ile arseniği alaşımlandırmak suretiyle yeni bir alaşım bulmuşlar ve bu gelişmeler de tunç çağının başlangıcına yol açmıştır. Aynı şekilde ilk demir üretimi de MÖ 1500 yıllarında yine Anadolu’da gerçekleşmiştir.

Metalurji (Metal Bilimi)’nin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’yle İlgisi

Türkiye’de var olan çoğu Metalurji(Metal Bilimi) Mühendislikleri zamanla bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, disiplinleri genişletip Malzeme Bilimi ile entegre hale getirmişlerdir. Aynı zamanda bazı Seramik Mühendislikleri ise ya Metalurji Mühendsiliği bölümleriyle birleştirme yoluyla ya da doğrudan Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine çevrilmiştir. Metalurji Bilimi, Malzeme Bilimi’nin alt dalıdır. Yeni açılan bölümlerde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği diye geçmektedir. Ancak üniversitelerin programları farklılık gösterebilir yani Malzeme Bilimi’nin farklı alanlarına ağırlık verebilir; örneğin, Metalurji, Seramik, Nanoteknoloji, Biyomühendislik gibi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin kapsamı oldukça geniş olup, bunlardan bazıları:

♦ Demir çelik ve döküm
♦ Demir ve demir dışı alaşımlar (alüminyum, titanyum, magnezyum )
♦ Nanomalzemeler (nanoparçacıklar, nanoteller, nanotüpler )
♦ Enerji malzemeleri (güneş pilleri, bataryalar, hidrojen depolama )
♦ Fonksyonel ince film kaplamalar (ısıya ve ışığa duyarlı akıllı camlar)
♦ Biyo malzemeler ( yapay organlar, sentetik kemik dokuları )
♦ Kompozit malzemeler ( tenis raketi, kayak, tekne gövdesi )
♦ Elektronik malzemeler ( diyotlar, transistörler, kapasitörler )
♦ Modelleme ve simülasyon ( malzeme özellikleri, üretim süreçlerinin belirlenmesi )
♦ Polimer ve organik malzemeler ( plastikler, yanmaz kablolar, alevlenme dayanımı olan malzemeler )
♦ Teknik seramik malzemeler ( hafif zırh malzemeleri, yalıtım malzemeleri )

olarak belirtilebilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin